فروش سنگ ساختماني فروش سنگ ساختماني .

فروش سنگ ساختماني

آلايندگي محيط زيست

آلايندگي محيط زيست
سيستم خلقت به نوعي برنامه ريزي شده است كه در اثر گردش صحيح و به جاي خود اكوسيستم مواظبت كافي و لازم را از طبيعت خواهد كرد و اكثر تخريب ها در اثر زياده روي ها و استفاده هاي نا به جاو دخالتهاي غير عادلانه از منابع به وجود مي آيد. در حالتي كه تعادل اكوسيستم به هم به بخورد بعضا كارهاي بسيار معمول مثل هرگونه ساخت و ساز و رفت و آمدي، به يك عامل تخريب محيط زيست تبديل مي شود. آنچه كه مسلم است در چنين حالتي هرگونه حركتي كه در آن انرژي مصرف شود و هرگونه جا به جايي، تخريب محيط زيست محسوب مي شود.

در حال حاضر موضوع محيط زيست و تغييرات آب و هوايي تبديل به معضل و مشكل شده است زيرا تقريبا همه صنايع، همه ساخت و سازها و همه حمل ها به نوعي تخريب محيط زيست محسوب مي شود، چرا كه در همه آنها به نوعي آلايندگي حسني كم و در دي سوخت ماشين آلات و ايجاد گاز 2()) وجود دارد و كره زمين فعلي ظرفيت بيشتري براي پايداري در مقابل اين حجم توليد آلاينده ها را ندارد راه حل منطقي و موجود براي حفظ روند كلي زندگي و ساخت و ساز و جا به جايي ها و در عين حال لااقل حفظ وضعيت و حركت به سوي محيط زيست بهتر در دنيا، در سه مرحله ابتدايي و برنامه ريزي و استانداردسازي است.
۱- در قدم اول مي بايست آلاينده ها مشخص شود.
۲- ميزان آلايندگي هر صنعت برحسب فاكتورهاي آلايندگي مشخص شود.
٣- همه صنايع و همه فعاليت هاي بشر برحسب نوع آلايندگي از بيشترين آلايندگي به كمترين آلايندگي دسته بندي شود.
بعد از انجام اين سه مرحله، اصلي ترين گردهمايي هاي محيط زيستي و قوانين پر اين موضوع متمركز است كه بايد بر آن فعاليت ها و صنايعي كه بيشترين ميزان آلايندگي را دارد، قوانين بازدارنده از جنس عدم حمايت، منع ادامه فعاليت، استاندارهاي سختگيرانه رو به بهبود، ماليات هاي سنگين و وضع كرد و بر فعاليت ها و صنايعي كه كمترين ميزان آلايندگي را دارد قوانين حمايتي، وام هاي حمايتي، تشويق هاي متنوع، معافيت هاي مالياتي فراوان و به طور كل سياست هاي تشويقي قرارداد حال با توجه به مطالب ارائه شده، خواهيم ديد كه صنعت سنگ به دلائل مختلف جزو صنايعي است كه كمترين ميزان آلايندگي را ايجاد مي كند و بجاست كه از طرف مردم و معماران به عنوان يك صنعت پاك و دوستدار محيط زيست شناخته شود و مورد حمايت قرار گيرد.


برچسب: آلايندگي محيط زيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۷:۳۸ توسط:سمي موضوع:

ذهنيت هاي نادرست در صنعت سنگ ساختماني

ذهنيت هاي نادرست در صنعت سنگ ساختماني

آيا استفاده از سنگ ساختماني باعث تخريب محيط زيست است؟ متاسفانه وقتي با عموم مردم و حتي در اكثر مواقع، با خود دست اندركاران صنعت سنگ صحبت مي كنيم، متوجه ذهنيت هاي نادرست در صنعت سنگ ساختماني مي شويم كه عليرغم اينكه به هيچ وجه صحت ندارند، كم كم به يك واقعيت پذيرفته شده، تبديل شده اند. يكي از ذهنيت هاي غلط، موضوع برش سنگ توسط چيني ها بر روي كشتي هاي مخصوص است كه متاسفانه اين حرف بي پايه و اساس را بسيار زياد مي شنويم. به طوري كه حتي آقاي روحاني رئيس جمهور فعلي ايران در مناظرات رياست جمهوري سال ۱۳۹۲ به اين موضوع پرداخته اند و اين نشان از عمق فاجعه دارد. در مجله دانش سنگ سال ۱۳۹۶ سعي كرديم كه با ادله متقن ثابت كنيم كه اين موضوع به هيچ وجه واقعيت نداشته و با امكانات فعلي  اصلا امكانش نيست. شايد روزي به عنوان يك ايده قابل اجرا باشد. دومين ذهنيت غلطي كه در شماره قبل به آن اشاره كرديم موضوع بسيار مهمي است كه متاسفانه عموميت پيدا كرده است حتي در بين مسئولين و معماران و بعضا خود دست اندركاران صنعت سنگ. در شماره قبل تعريف كرديم كه يك معمار بيان داشت كه دوست ندارد در طراحي خود از سنگ استفاده كند چرا كه عضو كمپين محافظت از محيط زيست است و معتقد است كه استفاده از سنگ ساختماني به آلودگي محيط زيست كمك مي كند. در اين مقاله و تا حد امكان، به اين موضوع خواهيم پرداخت. البته تحقيق جامعي در اين ارتباط در حال انجام است كه نتايج آن به مرور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

برچسب: ذهنيت هاي نادرست در صنعت سنگ ساختماني،صنعت سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۶:۲۳ توسط:سمي موضوع:

اثربخشي كلي تجهيزات در صنعت سنگ ساختماني

اثربخشي كلي تجهيزات

اين شاخص برآيند سه فاكتور اساسي: زمان در دسترس بودن مع تجهيزات، ميزان عملكرد تجهيزات و كيفيت محصول توليد شده اي مي باشد. بدين ترتيب امكان مشاركت فراگير تمامي واحدهاي سازمان در تعيين اثر بخشي كلي تجهيزات فراهم مي گردد. نحوه محاسبه اين شاخص به شرح ذيل است :
تجهيزات بودن دسترس در نرخ=(تجهيزات كاري شيفت كل-توقعات كل جمع)/( توليد پرسنل تمامي (ساعات-نفر)كار ميزان كل)

  تجهيزات عملكرد نرخ=(واقعي توليد ميزان)/(تجهيزات توليد توان)

محصولات كيفيت نرخ =(سالم توليد ميزان)/(توليد كل ميزان )

همان طور كه مشخص است، افزايش هر يك از اين شاخص ها وابستگي مستقيم به عملكرد دپارتمان هايي نظير تعميرات و نگها۔ اري، كنترل كيفيت و استخراج دارد. پس بر اساس نظيريه عمومي سيستم ها براي بهبود عملكرد هر يك از اين زير مجموعه ها بايد به طور جا۔ اگانه برنامه ريزي و اقدام شود.

تحليل شاخص ها و نتيجه گيري

شاخص هاي عمومي در بررسي عملكرد سيستم توليد توليدي معدني مورد مطالعه به طور خلاصه از نظر خواننده گذشته، مجددا بايد اشاره كرد كه تنها اين شاخه ها نمي توانند به { عنوان مرجع براي تشخيص وضعيت موجود در هر كسب و كاري : (حتي سازمانهاي مشابه) در نظر گرفته شوند؛ بلكه بايا۔ بنا به شوابط مي و ملاحظات خاص هر شركت به طور جداگانه و بومي سازي شده نسبت به شناسايي شاخص هاي كليدي عملكرد براي هر بخش اقدام نمود. مثلا شايد ورود شاخص هايي نظير "درصد ضايعات مواد اوليه"، "شاخص بهره وري عوامل جزيي توليد"، "شاخص بهره وري كل"، "درصد تحقق برنامه توليد"، "ميانگين زمان تغيير خط توليد"، دوره گردش موجودي در فرآيندهاي توليد" و... بتواند كمك شاياني در شناسايي جايگاه كنوني سازمان محسوب شود. از اين رو توصيه مي شود پس از شناسايي فرآيندهاي اصلي شركت، نسبت به تعيين وضعيت موجود اقدام نموده و سپس سطح مطلوب را براي هر يك از شاخص ها تعيين نماييم. سطح مطلوب با روش هاي زيادي قابل محاسبه است. بايد در نظر داشت كه دست بالا گرفتن سطوح مورد انتظار ممكن است فرآيند تغيير را دچار آفت نمايد.. اگر انتظارات بيش از حد متناسب باشد، دسترسي به هدف مشكل خواهد بود، لذا ممكن است باعث عدم انگيزش در ميان گروههاي كاري گردد. پس بهتر است از روش هاي شهودي در تعيين اهداف استفاده نكرده و بلند پروازي هاي غير بخردانه را از فرايند تغيير ور نگداريم. ميزان هر يك از شاخص ها در دوران رونق تجارت و با بهبود درصدي و پلكاني هر شاخص شايد روش مناسب تري براي برنامه ريزي تغيير به حساب آيد. در نهايت اميد است تا تمامي صنعتگران و كارآفرينان اين مرز و بوم با تكيه بر روش ها و فن آوري هاي نوين و متناسب با شرايط حرفه خود هر روز بيش از پيش در مسير رشد و ترقي گام برداشته و رونق و بركت روزافزون دستاورد زحمات شان باشد.
منبع : دانش سنگ 
ضميمه علمي نوزدهمين كتاب راهنماي سنگ ايران ، مهرماه 1397
نويسنده : طوفان آقا سلطان

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۸:۵۲ توسط:سمي موضوع:

هتل هاي سبز

هتل هاي سبز

رعايت معيارهاي زيست محيلي در هتل ها يعني همه چيز؛ هتل هاي سبز يعني البته به ميهمانان و البته به سلامت محيط و سلامت كارمندان، سبز بودن تا درهاي هتل امتداد مي يابد و مهمانان را بيشتر به خود فرا مي خواند و آنها بعدا دوباره و دوباره سراغ چنين هتل هايي را مي گيرند زيرا مي بينند و درك مي كند كه تا چه حد سلامتشان مورد توجه بوده است. نوع و تعداد كاربران هتل از هر سكونتگاه ديگري بيشتر است و توجه به جزئيات دريافت نتيجه را تضمين مي كند.

اقدام اصلي كه بايد صورت بگيرد. اندازه گيري ميزان مصرف انواع انرزي، آب و مايعات دورريز و سپس سعي در كاهش آنهاست، محبوبيت اين رويكرد در ميان هتل ها روز به روز در حال افزايش است و راهكارهاي زيادي وجود دارد كه به سادگي نتيجه اي مؤثر حاصل مي آورند. هنگامي كه معيارهاي مؤثر در مصرف بهينهي الرژي همچون سيستم هاي مديريتي، لامپهاي فلوئورسنت، فن هاي سقفي، كفپوش هاي الياف طبيعي، ديمرهاي نورپردازي حسگرهاي حركتي در سرويس هاي بهداشتي عمومي اتاق جلسات و ورزش و غيره احتساب مي شوند. هزينهي انرژي هاي مصرفي به طرز چشمگيري كاهش مي يابد. زماني كه تكنيك ها و تجهيزات صرفه جويي در مصرف آب مانند سردوش هاي كم فشار، سرو آب در رستوران تنها در صورت درخواست، نصب سوپاپ هاي شير كم مصرف، سيفونهاي كم فشار و غيره به كار گرفته مي شوند، صورت حساب مصرف آب كاهش قابل ملاحظه اي پيدا مي كند. استفاده از كتان و پارچه هاي الياف طبيعي به شدت در رويكرد طبيعت دوستي تأثيرگذار است. در يك مورد ديده شد كه تنها با تغيير رويه ي آشپزخانه كه بي ملاحظه آب را مصرف مي كرد. دو هزار گالن آب در سال صرفه جويي شد. هزينه هاي گزاف ناشي از توليد و انتقال زباله ها با استراتژي بازيافت و مصرف كالاهايي كه دورريز كمتر دارند، به نفع صاحبان هتل ها تمام مي شود.. برخي هتل ها در يك روز محصولات و كالاها را تحويل مي گيرند و در روز ديگر، متريال هاي بسته بندي را به همان فروشندگان تحويل مي دهند تا بازيافت و در جايي ديگر استفاده شوند. يك هتل بين المللي در نيواورانان برنامه ي بازيافت جديدي را آغاز كرد و كارمنداني را براي تفكيك مواد دورريختني، استخدام كرد. نتيجه شوك آور بود: وسايل قابل بازيافت زيادي مانند پيش بند، حوله، قاشق و غيره از روي غفلت دور ريخته مي شدند و پيدا كردن و جمع آوري آنها ۱۰۰۰ دلار در ماه به نفع هتل تمام شد، رويكرد سبز در مواد غذايي نيز تأثير گسترده اي دارد: چه طبخ و چه مصرف، و فرهنگ سازي در مورد كاهش دورريز مواد غذايي و تفكيك زباله هاي اين بخش رو به گسترش است. شامپو و شوينده هاي بهداشتي ديگر بي ملاحظه و كيلويي در اتاق ها ارائه مي شوند. در اتاق ها از سطل هاي زباله ي قابل بازيافت با طراحي زيبا و خوبي استفاده مي شود.

هتل شر،معماران جنسلر، كارفرما : سيروس فرزام و استيو فرزام ، سانتامونيكا كاليفرنيا


برچسب: هتل هاي سبز،طراحي هتل هاي سبز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۱:۴۵ توسط:سمي موضوع:

سرانه توليد

ضايعات

مقدار ضايعات يك خط توليد فقط نشان دهنده ميزان محصولات معيوب آن خط نيست؛ بلكه شاخصي است بسيار مناسب كه به طور شفاف مي گويد تا چه حد در اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت موفق عمل كرده ايد؟ ضايعات، محصولاتي هستند كه عيوب به وجود آمده در آنها در حدي نيست كه قابل اصلاح، تعمير و بازگاري باشند. ضمنا محصولات با درجه كيفي پايين تر كه ممكن است با قيمتي كمتر از بهاي محصولات سالم به فروش رسد را جزء آمار ضايعات محسوب نماييد. اين مورد شامل سورت سنگ نميشود).
ضايعات نرخ =( معيوب محصولات متراژ  )/(شيفت توليدي متراژ كل )×100
آسيب هاي ناشي از ايجاد ضايعات در شركتهاي توليدي سنگ با فرآيندهاي ساخت گوناگون، كاملا متفاوت مي باشد، مثلا در يك كارگاه ريخته گري، ضايعات توليد شده با صرف هزينه اي اندك، دوباره قابل استفاده براي توليد محصول سالم مي باشند. اما در فرآينا۔ توليد سنگ، اگر محصولي معيوب باشد، استفاده مجدد از آن حداقل در همان جايگاه امكان پذير نخواهد بود. توجه داشته باشيد: در حجم توليد بالا، مشابه شاخص ضايعات از شاخص (PPM ( Pert Per Million نيز مي توان استفاده كرد. بدين صورت كه متراژ محصولات معيوب و داراي عدم انطباق را تقسيم بر متراژ توليد كرده و حاصل را در عدد يك ميليون ضرب مي كنيم. بدين صورت عددي به دست مي آيد كه آن را PPM مي گويند. يعني متراژ محصول ضايعات شده در هر يك ميليون متر مربع. PPM شاخصي استاندارد و بين المللي است كه امكان مقايسه با شركت هاي سطح بالا و در كلاس جهاني را فراهم مي آورد، البته با توجه به ميانگين دورهاي سطح توليد در كارگاه ها و كارخانجات سنگبري در كشورمان استفاده | از چين شاخص هايي چندان كاربرد ندارد.

سرانه توليد

اين شاخص ميزان بهره وري جزيي يكي از عوامل توليد يعني نيروي انساني را اندازه گيري كرده و در اختيار ما قرار مي دهد. با محاسبه اين شاخص مي توانيد دريابيد كه تا چه حد در به كار گيري كار آمد نيروي انساني جهت توليد با كميت بالا، موفق بوده ايد.
توليد سرانه  =( شيفت توليدي متراژ كل )/(توليد پرسنل تمامي(ساعات-نفر)كار ميزان كل )×100منظور از كل ميزان كار تمامي پرسنل توليد، ساعات اضافه كاري نيز مي باشد. براي تعيين نفر - ساعت كل، زمان هاي مرخصي، تاخير و غيبت نيز بايد كسر گردد. همين طور ساعت توقف خط توليد و بيكاري پرسنل نيز از مجموع ساعت كاري بايد كم شود؛ يعني مجموع ساعت هاي كاري خالص تك تك پرسنل توليد بايد محاسبه گردد. محاسبه و تحليل اين شاخص در مجموعه هاي توليدي كه از حالت كارگاهي (از نظر تعداد خطوط توليد و گوناگوني محصولات) خارج شده اند، ملاحظات خاص خود را دارد. در بعضي مواقع كاهش با افزايش اين شاخص به علت نيرو بري كمتر يا بيشتر يك يا چند خط توليد خاص است. به هنگام تحليل نزولي يا صعودي بودن نمودار به اين مسئله دقت كافي را داشته باشيد.


برچسب: سرانه توليد+ضايعت+خريد سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۹:۱۱ توسط:سمي موضوع:

راندمان

راندمان

مطابق تعريف عمومي "راندمان" هر سيستم (يا همان بازدهي)، در اينجا نيز نسبت خروجي يك فرآيند به ورودي آن مد نظر قرار دارد. در شركت هايي كه چند گروه محصول همگون ولي مجزا را توليد مي كنند، محاسبه اين شاخص مقداري دقت نظر مي طلبد
بازدهي =(مشخص زماني دوره يك در محصول گروه يك شده محقق توليد ميزان)/( زماني دوره همان در توليد توان كل)×100

مقدار توليد با خروجي فرآيند، به راحتي از آمار توليد به دست مي آيد. توان توليد نيز همان ورودي سيستم مي باشد كه مفهوم آن توانايي و برآيند ورودي هاي فرآيند است كه شامل نيروي انساني، تجهيزات، مواد اوليه، دستگاهها و ... مي باشد. اين توان توليد يا ظرفيت بالقوه خط توليد با استفاده از روش هاي زمانسنجي و ظرفيت سنجي به دست مي آيد. به علاوه، در بررسي هاي ما اطلاعات فني مربوط به . تجهيزات خط توليد كه سازنده تجهيز، آنها را در مدارك درج كرده بود، مد نظر قرار گرفت. بديهي است هر چقدر مقدار محاسبه شده راندمان به عدد ۱۰۰ نزديك تر باشد نشانگر آن است كه شما از امكانات تولياء شامل ابزار آلات اندازه گيري، تجهيزات و دستگاه ها، نيروي انساني، ابزار آلات توليدي، مواد اوليه و ... بهتر استفاده كرده ايد. و از سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي جاري بهره بهتري برده ايد.

دوباره كاري (بازكاري)

همين كه بخشي از فعاليت هاي انجام شده براي توليد محصول سالم در بار نخسته، تلف شده و محصولي معيوب ايجاد شده است به بهره وري عمليات شركت آسيب وارد مي كند. موارد باز كاري را در فرآيندهاي ساخت و توليد مشخص كنيد. اين موارد شامل فعاليت هاي تعمير، اصلاح و انجام دوباره فرآيندهاي ساخت روي محصولات معيوب مي باشند.
كاري دوباره نرخ =(كاري دوباره انجام تحت محصولات متراژ)/(شيفت توليدي متراژ كل )×100
مقدار اين شاخص برخلاف شاخص راندمان، هر چه كمتر باشد، بهتر خواهد بود و نشانه خوبي از اجراي صحيح و كيفي فعاليت هاي توليدي در بار اول مي باشد. كاهش هر ميزان از دوباره كاري به معناي افزايش همان ميزان در راندمان توليد است. يعني شما به جاي انجام دوباره مراحل توليدي براي ميزاني از محصول معيوب، همان وقت منابع و امكانات را براي صرف توليد محصولات سالم ديگر مي كنيد.

برچسب: فروش سنگ،صنعت سنگ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۳:۲۹ توسط:سمي موضوع:

شاخص هاي پيشنهادي در بخش توليد

شاخص هاي پيشنهادي در بخش توليد
در اين بخش تعريف و ارائه شاخص هايي براي تحت كنترل گرفتن عمليات و توليد سازمان با هدف تعرين شرايط موجود، شناسايي مشكلات احتمالي و در صورت امكان طرح ريزي برنامه هايي براي بهبود اين فرآيند صورت مي گيرد. با تعريف شاخص هاي اندازه گيري عملكرد، ميزان اثربخشي و كارايي فرآيند را مي توان محاسبه نمود. در اين مورد اثربخشي يعني: كار درست چيست؟ و كارايي يعني: روش درست انجام كار چيست؟ بهره وري در مفهوم مديريتي يعني تجميع اثربخشي و كارايي با محاسبه اين شاخص هاي كليدي، امكان برنامه ريزي، اجرا، بازبيني و اقدام اصلاحي به وجود مي آيد و تنها در اين صورت است كه برنامه هاي مديريت عملكرد و بهبود، پشتيبان مناسبي به لحاظ اطلاعات موثق پيدا كرده و نتيجه بخشي آن تضمين مي گردد.

ماشين آلات سنگ


برچسب: صنعت سنگ ساختماني،سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۷:۲۰ توسط:سمي موضوع:

شاخص هاي كليدي عملكرد كسب و كار خود را بشناسيد

شاخص هاي كليدي عملكرد كسب و كار خود را بشناسيد

اولين قدم براي شناسايي وضعيت موجود در هر سازماني تعريف " شاخص هاي كليدي عملكرد" (Key Performance Indicators) در آن كسب و كار است. شاخص كليدي عملكرد كه به اختصار KPI ناميده مي شوند، ارزش هاي قابل اندازه گيري هستندكه نشان مي دهند شركت تا چه اندازه به شكل موثر به اهداف كليدي كسب و كار خود دست پيدا مي كند. به اين معني كه در سطوح بالا و مديريتي بر عملكرد كلي شركت تمركز نموده و در سطح پايين تر ، بر روي فرآيندها در دپارتمان هايي همانند توليد، فروش و بازاريابي تمركز مي كنند؛ همانطور كه پيشتر اشاره شد ، چنين رويكردي نشات گرفته از نگرش سيستمي در مديريت است.

در ابتدا لازم است فرايند هاي اصلي سازمان با دقت شناسايي شوند. منظور از فرايندهاي اصلي آن دسته از فعاليت ها مي باشند كه مستقيما در ايجاد درآمد براي سازمان نقش دارند. عموما در خصوص هر فعاليت بايد شاخص هاي اصلي براي ارزيابي را مشخص كرد. به عنوان مثال براي سنجش ميزان و نحوه عملكرد خط توليد شماره يك در كارخانه خود لازم است KPI هاي مشخصي را تعريف كنيد كه از طريق اندازه گيري آن ها قادر باشيد وضعيت موجود در آن واحد بسنجيد؛ در اين مورد شاخص هاي كليدي عملكرد مي توانند دربرگيرنده شاخص هايي نظير راندمان ، ميزان دوباره كاري ها ، درصد ضايعات و سرانه توليد باشند. به همين شكل براي همه دپارتمان هاي موجود در سازمان (نظير فروش ، بازاريابي ، تعميرات و نگهداري و ... ) به صورت جداگانه عمل مي شود . در نظر داشته باشيد براي تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد بايد به اهداف كسب و كار خود توجه نموده و شاخص هايي را انتخاب كنيد كه نمود تحقق اهداف سازمان شما در جنبه هاي مختلف باشند.
در ادامه به معرفي چند شاخص كليدي عملكرد براي بخش توليد در " صنايع توليدي سنگ هاي ساختماني " مي پردازيم. توجه داشته باشيد كه هيچ نسخه جهانشمولي براي مديريت تمامي سازمان ها حتي در يك جغرافياي خاص وجود ندارد. يعني هر سازمان با توجه به جميع اهداف و شرايط خود بايد به دنبال نسخه اي بهينه براي مواجه با مسائل پيشرو باشد. آنچه از پيش روي خواننده گرامي خواهد گذشت، كلياتي حاصل از بررسيهاي تيم مديريتي بخش توليد ( جدا از بخش معادن و فروش ) در يك مجموعه توليدي و معدني ، براي شناسايي وضعيت موجود مجموعه ، مربوط به سال 1393 بوده است. نگاهي گذرا به اين تجربه ممكن است راهگشاي برخي از فعالان اين عرصه براي بهبود وضعيت كنوني سازمانشان باشد.
در اين مطالعات " واحد توليد " به عنوان مجري يكي از فرايندهاي اصلي مجموعه مذكور ، در نظر گرفته شده است.

برچسب: صنعت سنگ ساختماني،سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۰۰ توسط:سمي موضوع:

دايناسورها منقرض شده اند

دايناسورها منقرض شده اند

علم مديريت نيز همانند محيط اطراف ما مدام در حال تغيير و تحول است . از ابتداي شكل گيري نگرش هاي مديريتي و ثبت يافته هاي متفكران اين حوزه در دهه 1930 تاكنون بسياري از نظريه ها و رويكردهاي اين رشته دستخوش تغيير شده و يا حتي كاملا منسوخ شده اند.
نظريات كلاسيك كه بسيار نتيجه گرا بودند و تنها بر مقوله توليد توجه داشتند ، جاي خود را به نظريات نئوكلاسيك دادند. البته دستاوردهاي بزرگي نظير " اصل تقسيم كار " ،  " تخصص گرايي " ، " مديريت علمي "  و امثالهم ماحصل تلاش هاي خستگي ناپذير دانشمندان عصر مديريت كلاسيك است. اينها اصول و مباني هستند كه امروزه بسياري از ما در كارخانجات و كارگاههاي توليدي خود به عنوان اصول بديهي پذيرفته و به كار مي بنديم. اما شايد جالب است بدانيد كه " آدام اسميت " با ابداع اصل تقسيم كار توانست ميزان توليد در يك كارخانه را تا دويست و چهل برابر افزايش دهد! اين مثال خوبيست براي تجديد نظر نسبت به راهكارهاي مديريت علمي و البته به كار گيري علم مديريت در كسب و كار و كارمان.
با گذشت زمان با قدرت گرفتن نهادهاي اجتماعي و كارگري ، لزوم گذر از نظريات كلاسيك و تلفيق روابط انساني با تئوري هاي كلاسيك بيش از پيش حس مي شد. اين پيوند در غالب نظريات نئوكلاسيك به پيكره علم مديريت اضافه شد.مديريت رفتار سازماني " و توجه به عوامل انگيزشي در انسان، بار ديگر دنياي توليد كالا و خدمات را دگر گون كرده و به جلو برد.
كمكم مهندسان به ياري متفكران مديريت آمدند و پاي شاخصه هاي كمي را به دنياي صرفا كيفي مديريت باز كردند. " پژوهش عملياتي ". " مدل سازي رياضي " و تئوري هاي صف " به جذابيت هاي مديريت سازماني و مديريت توليد افزود.
در نهايت " نظريه سيستم ها" و نگرش سيستمي شايد بزرگترين انقلاب قرن پيش در زمينه علم مديريت باشد. نظريه عمومي سيستم ها ديد مديران را نسبت به تمامي اركان سازمان تغيير داد. بنابراين نظريه ، تمامي واحدهاي يك سازمان مانند اجزاي يك سيستم در نظر گرفته مي شوند و هدف سيستم تنها زماني به طور كامل تحقق مي يابد كه هر واحد وظايف خود را به درستي انجام دهد. در سطح بعدي ، هر واحد ، خود نيز مي تواند  به عنوان يك سيستم در نظر گرفته شود ؛ اجزا كوچكتر آن شناسايي شده و برآورد شدن هدف واحد منوط به كاركرد بي عيب و نقص تمامي اجزا باشد.
هدف از اطناب و قرائت تاريخ اين است كه در هر مرحله اي كه هستيم، سطح نگرش وديدگاههاي خود را به درستي شناسايي كرده و در جهت پيشرفت قدم برداريم. اگر امروزه هنوز بر طبق نظريات كلاسيك توليد مي كنيم ، بايد بدانيم دنياي از فرصت ها هر لحظه از كنارمان در گذر است. تقويت خلاقيت و به روز بودن تمامي عناصر انساني مي تواند متضمن موفقيت هر سازماني در شرايط پيچيده و متلاطم امروزي باشد.
امروزه به روشني مي دانيم كه يكي از علل اصلي انقراض دايناسورها بعد از برخورد شهاب سنگ غول آسا ، عدم توانايي گونه ها در تطبيق پذيري در با شرايط جديد اين كره خاكي بوده است. شايد كمي زياده روي به نظر برسد ، اما شهاب سنگ بزرگ تكنولوژيك و فرهنگي تقريبا بيش از دو دهه پيش به پيكره كسب و كار جهاني برخورد كرده است. در اين ميان سازمان هاي درآمد محور كه به هر نحوي با فروش كالا و خدمات حيات خود را حفظ مي كنند بايد بسيار چابك و هوشمند نسبت به تغييرات محيط كسب و كارشان در سال هاي اخير واكنش نشان دهند.
در چنين شرايطي تعريف صورت مساله براي براي تصميم گيرندگان هر سازمان از اهميت بالايي برخوردار است ؛ به اين معني   كه : در شرايط كنوني سازمان ما كجاست ( وضع موجود) و به كجا بايد برسد (وضع مطلوب ) ؟ تنها با شناخت فاصله ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب است كه نقشه راه براي هر سازماني مشخص و معين مي شود. در غير اين صورت كسب و كارمان همانند كشتي بي ناخدا در ميان دريايي پر تلاطم و مملو از ريسك ها و مخاطرات ، تنها با اراده امواج بزرگ محيط پيرامون و تصميمات شهودي ملوانان هدايت مي شود.

برچسب: صنعت سنگ ساختماني،شاخص هاي كليدي عملكرد،سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۵:۴۱ توسط:سمي موضوع:

صنعت سنگ ساختماني و شاخص هاي كليدي عملكرد

صنعت سنگ ساختماني و شاخص هاي كليدي عملكرد

مقدمه
صنعت سنگ ساختماني در ايران همواره ظرفيت هاي بالقوه خود را براي ايجاد شغل و كسب درآمد – و به تبع آن سودآوري ثابل قبول براي فعالان اين عرصه – نشان داده است. شايد بتوان گفت از انجا كه بسياري از فعاليت هاي استخراج ، فرآوري و فروش سنگ ايران – داخلي و خارجي – توسط بخش خصوصي صورت گرفته ؛ ليكن بازار سنگ ايران در دهه هاي اخير رونق داخلي و خارجي چشمگيري داشته است. اما همچون تمامي صنايع و كسب و كارهاي امروزي، تجارت سنگ ساختماني نيز متاثر از عوامل كلان و خرد متعددي است.
مولفه هاي مربوط به فضاي كلان كسب و كار نظير ثبت مالكيت ها ، پرداخت ماليات چالش هاي مربوط به تجارت بين المللي ، اخذ اعتبارات ، حمايت از سرمايه گذاران ، اجراي قراردادها و پرداخت ديون از يك سو و چالش بر سر مسائل خرد صنعت نظير نحوه اعمال وظايف مديريتي ، تجزيه و تحليل بازار ، تجزيه و تحليل رفتار مصرف كنندگان و كسب و كارهاي مرتبط از سوي ديگر به پيچيدگي براي اشتغال در صنعت قديمي افزوده است.
شايد بتوان گفت كه اكثر صاحب نظران و فعالان اين حوزه تمركز خود را بر مقابله با آفت هايي نظير : عدم استفاده از روش هاي مدرن و فناوري مناسب جهت توليد، سطوح پايين كارايي و اثر بخشي تكنولوژي ها در اين صنعت و در نتيجه عدم بهره وري ، مقياس توليد نامناسب ، شرايط خاص بازار داخلي ، متوسط قيمت ها ، تخمين ذخيره معادن و تنگناهاي مالي، معطوف داشته اند؛ حال آنكه شايد با نگاهي ، اينبار جامع تر ، به راهبردهاي مديريت كسب و كار بتوان تا حد زيادي بر مشكلات و پيچيدگي هاي موجود فائق آمد.

برچسب: صنعت سنگ ساختماني،شاخص هاي كليدي عملكرد،سنگ ساختماني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۰:۴۳ توسط:سمي موضوع: